Chrome sputtering mira Ta 'l-Gass inert

- May 10, 2017-

Chrome mira sputtering

1) Chrome prin ipju mira sputtering:

Field manjetika orthorhombic u kamp elettriku huma applikati bejn il-mira sputtering (cathode) u l-anodu, u l-gass inerti me tie a (normalment gass Ar) hija imposta fil-kamra tal-vakum g olja. Il b'kalamita permanenti jifforma 250-350 fuq il-wi tal-mira materjal kamp manjetiku Gaussian, bl-kamp elettriku ta 'vulta g oli mag mul minn kamp elettromanjetiku ortogonali. Ta t l-azzjoni tal-kamp elettriku, gass Ar ji i jonizzat fis b'jonji posittivi u elettroni, il-mira hija mi juda ma ' ertu pressjoni g olja negattiva, l-elettroni emessi mill-mira huma affettwati mill-kamp manjetiku u l-probabbiltà jonizzazzjoni ta - idiet tal-gass li ja dmu , li tifforma pla ma densità g olja fil-vi inanza tal-Korp katodu, joni Ar fir-rwol tal-forza Lorentz biex i affu l-titjira g all-wi fil-mira, fi bumbardament b'velo ità g olja tal-wi fil-mira, sabiex il-sputtering 'l-atomi mira jsegwu -prin ipju konver joni momentum b'ener ija kinetika g olja mill-mira jtir il sottostrat huwa depositat u ddepo itat. sputtering magnetron huwa eneralment maqsum f' ew tipi: sputtering DC u RF sputtering, apparat tixrid DC li huwa sempli i fil-prin ipju, fil-sputtering ta 'metall, rata tag ha hija wkoll mg a el. L-u u ta 'RF sputtering hija aktar estensiva, minbarra l sputtering materjal li jikkondu i, i da sputtering wkoll materjali mhux konduttivi, i da wkoll tista' tkun preparazzjoni sputtering reattiv ta 'ossidi, nitridi u karburi u komponenti o ra. Jekk il-frekwenza tal-frekwenza tar-radju wara l sputtering pla ma microwave, u issa, komunement u at re onanza Cyclotron elettroniku (ECR) tip sputtering pla ma microwave

2) ispe i fil-mira sputtering Chrome:.

mira kisi sputtering metall, mira liega ta 'kisi sputtering, mira eramika kisi sputtering, mira borur sputtering eramika, karbur mira sputtering eramika, mira fluworidu sputtering eramika, nitrad Target sputtering eramika, ossidu mira eramika, mira selenide sputtering eramika, mira sili jur sputtering ta - eramika, sulfid mira eramika sputtering, mira tellurur sputtering eramika, mira eramika o ra, drogat bin-chrome silikon mira ta - eramika (Cr-SiO), indju fosfid mira (INP), i - omb arsenjur mira (PbAs), mira arsenjur indju (InAs).